Breaking News
Blog single photo

17 עובדות מדעיות שאולי למדת בבית הספר שאינן נכונות - Business Insider

אם היית מתארח בכיתה ופותח את המחברת שלך לשיעור מדעים היום, הנושא עשוי להיות מעט שונה מכפי שהיית בבית הספר.  מדע הוא גוף ידע המתפתח ומתמשך כל הזמן. גילויים או מחקרים חדשים מובילים לעתים קרובות לשינויים בתיאוריות ישנות ולעיתים אף מבטלים אותם לחלוטין. פירוש הדבר שחלק מה"עובדות "שלמדת בבית הספר אינן בהכרח נכונות.  לדוגמה, דינוזאורים כנראה לא נראו כמו שספר הלימוד שלך תיאר אותם. מקורותיו של הומו ספיינס אינם מסודרים כמו ציר הזמן שלמדתם. ורבים מהדרכות התזונה והפעילות הגופנית משיעורי הבריאות שלך הופעלו.  הנה כמה עובדות מדעיות שאולי למדת בבית הספר שכבר אינן נכונות. קרא עודfooter
Top